Tijdelijke opheffing scheurverbod

Tijdelijke opheffing scheurverbod

Heeft u schade aan de graszode door extreme neerslag, droogte of vraat door dieren die in de graszode leven en wilt u dit herstellen? Voor het vernietigen van een perceel of een perceelgedeelte grasland op zandgrond of lössgrond moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. De beschadiging van het grasland is veroorzaakt door extreme neerslag, droogte of door vraat door dieren die in de graszode leven.
2. De verwachte grasopbrengst zonder herinzaai is naar verwachting ten minste 25% lager dan in een jaar zonder vraat of droogte.
3. De totale oppervlakte beschadigd grasland bedraagt ten minste 5% van de oppervlakte grasland die bij het bedrijf in gebruik is.
4. Een geregistreerd schade-expert bevestigt in een op het bedrijf te bewaren rapport dat is voldaan aan de voorwaarden onder 1 tot en met 3.

Herinzaai
Binnen 7 werkdagen na het vernietigen van de graszode op de betreffende percelen moet u gras herinzaaien. U kunt tot uiterlijk 15 september gras herinzaaien. Aanvragen van de opheffing moet voor 31 augustus.

Bij interesse, of voor meer aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Herman Hiddink tel nr. 0545-271360