Bokashi

“Bokashi is gefermenteerd organisch afval als voedingsstof voor de bodem en het bodemleven”

Onlangs heeft Baks een Bokashi kuil aangelegd in samenwerking met gemeente Hof van Twente en Bij De Oorsprong. Bokashi is een nieuwe fermentatie techniek overgekomen uit Japan. Door het toevoegen van speciale micro-organismen en mineralen worden organische (rest) materialen zoals bermmaaisel omgezet naar een voedingsstof voor de bodem en het bodemleven. Door het zuurstof dicht afsluiten van de kuil, zal in ongeveer 10 weken de organische materialen gefermenteerd worden tot Bokashi.

Bokashi is niet alleen een oplossing voor het toevoegen van voedingsstoffen aan de bodem. Normaal worden restmaterialen als bermmaaisel vervoert naar verwerkers die zich kilometers verderop bevinden. Door samen met agrariërs in de omgeving Bokashi kuilen aan te leggen worden de kosten van transport flink verminderd en wordt onnodige milieuvervuiling bovendien tegengegaan. Zo dragen ook de lokale overheden (Bijv. gemeenten en waterschappen) bij aan het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen en creëert Bokashi een win-win situatie voor alle betrokkenen.

Baks heeft inmiddels de nodige ervaring en kennis opgedaan met het aanleggen van de Bokashi kuil tot en met het verstrooien van het eindproduct. De resultaten zijn uitermate positief. Zeker op percelen waar weinig voedingstoffen in de bodem aanwezig zijn kan Bokashi een prima oplossing zijn om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

Hebt u vragen over Bokashi, dan kunt u contact opnemen met ons. Wij adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden en toepassingen

Bekijk voor meer informatie onderstaand filmpje gemaakt door RTV Oost bij de opening van een door Baks aangelegde kuil.

Of bekijk hem hier op YouTube: